Асоціація «Українське торфове товариство»

здійснює координацію діяльності її учасників та членів

з наступних питань:

 • співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку продукції, виробленої на основі торфу;

 

 • захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

 

 • сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;

 

 • створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод;

 

 • сприяння підвищенню ефективності функціонування торфової галузі шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

 

 • сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки;

 

 • сприяння національному і міжнаціональному співробітництву у всіх питаннях, що стосуються вивчення торфових родовищ, торфу і споріднених матеріалів (наприклад, сапропелю) з точки зору підвищення рівня знань про них та розуміння їхньої ролі в науці, техніці, промисловості та різних галузях економіки, з наголошенням на раціональному використанні торфу і торфових родовищ;

 

 • сприяння вітчизняному співробітництву між науковими інститутами, компаніями, іншими організаціями і приватними особами, які мають справу з вивченням, збереженням і відновленням боліт та використанням торфових родовищ і торфу в сільському господарстві, лісівництві, овочівництві, енергетиці, хімічних технологіях, в охороні довкілля, у бальнеології, медицині та інших напрямках;

 

 • представництво інтересів своїх учасників та членів в органах державної влади та управліннях, міжнародних організаціях, участь у роботі міжнародних торфових організації, що проводиться за їх планами (конгресах, симпозіумах, конференціях та ін.);

 

 • розповсюдження знань та підвищення розуміння широкими колами української громадськості та владою ролі торфових родовищ у геології, гідрології, у впливі на клімат та екологію України;

 

 • підтримка досліджень з моніторингу зі збереження та раціонального, біосфернозбалансованого використання торфових родовищ і торфу в Україні;

 

 • сприяння розробці екологічно нешкідливої технології і техніки та їх застосування при промисловій розробці торфових родовищ та використанні відпрацьованих торфородовищ в сільському господарстві та лісівництві, в якості рекреаційних зон з відданням переваги ренатуралізації вироблених і порушених торфовищ з метою поступового відновлення їх біосферних функцій.

 

 • сприяння інтернаціоналізації класифікації, контролю якості та стандартизації торфової продукції.

 

 • здійснення інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством.